Alle vragen


Waarvoor gebruik ik competentie-inzichten?

Inzichten in transitiecompetenties kunt u gebruiken voor:


Welke competenties zijn relevant?

De ervaring leert dat drie basiscompetenties nodig zijn voor transitiewerk:

Zes groepen

Deze drie basiscompetenties maken deel uit van zes groepen van competenties die voor transitiewerk belangrijk zijn (zie de tabel). Niet al deze competenties hoeven in één persoon verenigd te zijn. Doorgaans werkt u immers in een team.

Competentiegroep

Competenties

Patronen herkennen

 • integraal denken
 • onbevangen vragen stellen
 • analytisch denken
 • conceptueel denken

Heroriënteren

 • visionair zijn en inspireren
 • lef en veranderkracht hebben
 • creatief zijn
 • historisch besef hebben

Experimenteren

 • mobiliseren
 • goed kunnen organiseren
 • tweede-orde-leren

Verankeren

 • anticiperen
 • ondernemend zijn
 • kunnen verleiden
 • netwerken en lobbyen

Monitoren

 • observeren
 • reflectief zijn
 • zelfbewust en zelfstandig optreden

Transitie management

 • systeemdenken
 • inzicht, overzicht en gevoel voor timing hebben
 • balanceren tussen inhoud, proces en resultaat

 

In het Competentiecahier nr. 1, wordt deze tabel toegelicht. In het Competentiecahier nr.2 staan de competenties beschreven in termen van gedrag. 

Samenhang met clusters

De zes competentiegroepen hangen als volgt samen met de clusters op deze website:

Wijzigende behoeften

Competentiebehoeften kunnen veranderen in de loop van een traject. Bouw daarom voldoende vrijheid in de organisatie van een project of programma in, zodat u zo nodig kunt variëren met de inzet van mensen en competenties.


Hoe stel ik ontwikkelpunten bij mezelf vast?

Doe de competentiescan op deze website of gebruik het digitale formulier dat u hier kunt downloaden. U kunt zichzelf scoren voor de functie project- of themaleider, intermediair of voor de monitorfuntie

Het kan zijn, dat uw werkzaamheden niet goed passen in bovengenoemde functies en dat u de scan wilt aanpassen. Ga dan als volgt te werk:

U kunt de scan gebruiken voor 360 graden feed back. Daarvoor kunt u collega's, klanten, opdrachtgevers en leidinggeven vragen de lijst ook voor u te scoren. Leg dan de resultaten naast elkaar en bespreek ze.


Waar kan ik transitiecompetenties leren?

Er is een breed aanbod aan algemene opleidingen en trainingen die één of meerdere van de competenties in hun programma hebben. Daarnaast zijn er specifieke opleidingen voor transitiewerk. Zie daarvoor ook 'Opleidingen'. U kunt ook kijken of er een community of practice (te vormen) is of een ervaren coach zoeken. José Andringa van RVO kan u daarbij adviseren: Jose.Andringa@rvo.nl.


Wat zijn essentiŽle rollen in een team?

Een goed functionerend transitieteam heeft de volgende rollen:

Transitieteams zijn dus gewone teams in termen van teamrollen. Opvallend is wel de extra rol van netwerker. Die rol is essentieel, omdat een transitieprofessional netwerken nodig heeft op verschillende niveaus.


Welke persoonskenmerken hebben professionals?

Veel transitieprofessionals zijn idealisten. Ze hebben een ambitie van een duurzame(re) wereld en vinden het belangrijk dat de veranderingen die daarvoor nodig zijn er komen. Doorzettingsvermogen en een zeker optimisme zijn andere veelvoorkomende persoonskenmerken. Die kenmerken helpen transitieprofessionals om te gaan met weerstanden en veranderprocessen van lange duur. 

Open werkstijl

Transitieprofessionals hebben gevoel voor welke mensen ze bij elkaar moet halen om iets te bereiken en hebben een open werkstijl. Ze worden gemotiveerd door het bereiken van kortetermijnresultaten of door de verbindingen die zij tot stand brengen tussen mensen en organisaties. Ze streven niet naar macht, in de betekenis van willen winnen en controle willen hebben over situaties en anderen. Transitieprofessionals willen vooral transities realiseren.