Waarvoor gebruik ik competentie-inzichten?

Inzichten in transitiecompetenties kunt u gebruiken voor:

  • het ontwikkelen van uzelf en/of uw medewerkers met het oog op transitiewerk
  • het samenstellen van een team of klankbordgroep: zorg dat zoveel mogelijk transitiecompetenties vertegenwoordigd zijn
  • werving en selectie: gebruik de profielen bij het opstellen van een functieprofiel en hanteer de gedragsregels als checklist bij de selectie.