Plan van aanpak maken

U hebt een visie voor een transitieproject, een nieuwe praktijk, en wilt die visie omzetten naar een plan van aanpak. De vragen en antwoorden in dit cluster gaan over speciale aandachtspunten voor zo'n plan. Zo hebt u bij transitieprojecten goed inzicht nodig in de omgeving. Ook moet u zich voorbereiden op structuurknelpunten, zoals wettelijke en financiele regels die de nieuwe praktijk in de weg staan, bestaande routines, normen, identiteit van betrokken organisaties en bestaande infrastructuur. Verder zult veel aandacht moeten besteden aan het smeden van veranderingsgerichte coalities. En tenslotte moet u nu al nadenken over leer- en monitoractiviteiten gedurende het project.