Hoe ga ik om met weerstand?

Transitieprojecten stuiten bijna altijd op weerstand, omdat ze ingaan tegen bestaande belangen. Maar weerstand van mensen tegen uw project kan ook voortkomen uit een andere waardeafweging die zij maken tussen verschillende aspecten van duurzaamheid. 

Verschillende vormen van weerstand

Weerstand kan allerlei vormen hebben: van onverschilligheid tot het actief dwarsbomen of proberen te beschadigen van het experiment, bijvoorbeeld door negatieve opinies te verspreiden of te proberen middelen bij uw experiment weg te halen. Uw plannen kunnen expliciet worden afgewezen, maar afwijzing kan ook stilzwijgend gebeuren. Dat laatste is misschien wel de meest lastige vorm van weerstand.

Leren van kritiek

Doorgaans geldt: wees benieuwd naar wie er bezwaren heeft en naar wat de bezwaren zijn. Luister altijd goed! Stimuleer uw gesprekspartner via doorvragen om achterliggende redenen, vragen en wensen uit te spreken.

Leer verder van uw critici hoe u het project inhoudelijk of procesmatig kunt verbeteren. Vraag hoe u reële bezwaren zou kunnen ondervangen, bijvoorbeeld met aanvullende kennis, aanpassingen in het netwerk van betrokken partijen, het bijstellen van de visie, het mobiliseren van steunende leden van het netwerk. Werk aan plausibele argumenten om irreële bezwaren te weerleggen.

Gebruik methodes zoals diepte-interviews of gebruik (half)open vraaggesprekken met sleutelpersonen die goed in staat zijn bezwaren, belangen en waarden van hun achterban te verwoorden.

Wat te doen bij een beschadigingstrategie?

Wordt u geconfronteerd met een beschadigingstrategie? Handel dan zo snel mogelijk. Vaak liggen er fundamentele waardeverschillen aan zo'n strategie ten grondslag, die moeilijk of onmogelijk te overbruggen zijn. Lukt het niet om ze bespreekbaar te maken, geef dan bekendheid aan de tegenwerking in bredere kring. Activeer mensen die uw experiment steunen en overweeg de critici eventueel ver te houden van uw experiment.