Voor welke omgevingsinformatie zorg ik?

De focus bij transitieprojecten gaat vaak naar technische en financiële aspecten. Dat is niet voldoende. Zorg, om te zien wat meer nodig is, dat u bij het maken van een plan van aanpak over de volgende omgevingsinformatie beschikt:

  • Informatie over algemene maatschappelijke ontwikkelingen (trends) en belangrijke gebeurtenissen die het belang en de noodzaak van de vernieuwing waar u aan werkt kunnen steunen of kunnen tegenwerken
  • Informatie over verwante projecten die bijdragen aan de vernieuwing die u op het oog hebt en waarmee u het project kunt verbinden en waarvan u kunt leren
  • Informatie over structuurknelpunten waar verwante projecten tegenaan zijn gelopen, zoals bestaande machtsverhoudingen, regels, routines, kennislacunes, en over succesfactoren
  • Informatie waarmee u de urgentie van verandering en de relevantie van uw project kunt ondersteunen
  • Een analyse van sociale arrangementen die kunnen bijdragen aan innovatieprocessen.