Waarom is leren belangrijk?

Leren is om twee redenen belangrijk. Een reden heeft te maken met de dynamiek, risico's en onzekerheden die horen bij transitieprojecten met hun langetermijndoel van systeeminnovatie. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat u van geslaagde, maar zeker van ‘mislukte' projecten veel kunt leren over randvoorwaarden voor systeeminnovaties en oplossingsrichtingen. Een tweede reden is dat systeeminnovaties vaak een herziening vragen van probleemdefinities, veronderstellingen, kennis, waarden en identiteiten van betrokkenen. Ook dit is een belangrijke vorm van leren.

Voorbeelden

Methodes