Wat te doen met (dreigend) verlies aan steun?

Initiatiefnemers van transitieprojecten lopen na een goede start vaak op tegen de (grenzen van) betrokken organisaties. Toezeggingen aan het begin van het project blijken niet of niet volop te worden nagekomen. Oude routines, opvattingen blijken toch dominant. Het oorspronkelijke enthousiasme verdampt.

Bespreek verwachtingen

Bespreek om die reden al in een vroeg stadium met betrokkenen over hun verwachtingen van de implementatie, in hun organisatie, van de nieuwe praktijken. Herhaal dat regelmatig gedurende het project. Bedenk met elkaar wat u kunt doen om hun organisatie te helpen om de oorspronkelijke vernieuwingsambities vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met leidinggevenden, het inschakelen van derden om management te overtuigen, het leveren van meer onderbouwing voor de noodzaak van verandering, het organiseren van enthousiasmerende bijeenkomsten voor medewerkers.

Zie ook de vraag 'Wat zijn communicatie aandachtspunten?'