Welke transitieondersteuning is nuttig?

Transitieprofessionalskunnen in principe helpen met netwerk- en systeemanalyses, met de procesbegeleiding en met monitoring en evaluatie. Deze professionals hebben kennis van transities of systeeminnovaties en van methoden van transitiewerk. Het moeten flexibele procesmanagers zijn.

Zie verder ook de vraag "Welke competenties zijn relevant?" bij het cluster Competenties inzetten.