Monitoren en evalueren

Monitoren en evalueren zijn wezenlijke elementen van transitiewerk. Een belangrijk doel is leren tijdens het doen, om het project zo goed mogelijk gericht te houden op de systeeminnovatieve ambitie. Dat is gevat in de term reflexief monitoren. U begint al met reflexief monitoren bij de opzet van uw project en zet het voort tot (na) het eind daarvan. Dit monitoren houdt in dat u uw project in zijn omgeving bekijkt. U brengt regimebelemmeringen en landschapsontwikkelingen in kaart. Vervolgens reflecteert u op wat uw monitorbevindingen kunnen betekenen voor uw uitgangspunten, doelen en activiteiten. Dat kan er toe leiden dat u die uitgangspunten en/of activiteiten gaat aanpassen of nieuwe plannen gaat overwegen voor de toekomst.

Focus op reflexief monitoren

In de vragen en antwoorden ligt de nadruk op reflexief monitoren, dat specifiek is voor transitiewerk. Deze vragen en antwoorden zijn dezelfde als die bij de ingang Programma