Is een externe monitor nodig?

Hoewel reflexief monitorwerk dicht aanzit tegen ‘gewoon' transitiewerk werken veel project- of programmaleiders met een externe monitor, die ervaring heeft met monitoren en evalueren van transitiewerk. Een voordeel van een externe monitor kan verder zijn dat hij of zij een frisse blik meebrengt. De externe monitor is daardoor beter in staat vanzelfsprekendheden te zien die een barrière vormen voor de systeeminnovatie. Een derde voordeel is dat de verantwoordelijkheden van de externe monitor en de programma- of projectleider duidelijk gescheiden zijn.