Waarin is reflexief monitoren anders?

Reflexief monitoren verschilt op de volgende punten van ‘traditioneel' monitoren:

  • Reflexief monitoren dient in principe de systeeminnovatieve ambitie van het programma of project tot leidraad, en gaat uit van de achterliggende theorie over systeeminnovaties - zie hiervoor ook ‘Over transities'
  • Reflexief monitoren is een doorlopende activiteit. Door zijn leren-tijdens-het-doen-aard is het een belangrijk onderdeel van project- of programmamanagement
  • Reflexief monitoren is gericht op de lange termijn ambities en identificeert vroege en zwakke signalen van systeeminnovatie
  • Reflexief monitoren is een participatief proces waarin betrokkenen zoals bijvoorbeeld stakeholders en financiers en managers actief worden betrokken
  • Reflexief monitoren neemt landschapsontwikkelingen mee. De gedachte is dat u met de juiste koppelingen verdere, lange termijn systeeminnovatieve dynamiek kunt helpen
  • In reflexief monitoren vindt (kritische) reflectie plaats op structuurbelemmeringen en het eigen ‘denkraam' met diepere overtuigingen en waarden. Dat schept ruimte voor creatieve ideeën voor structuurvernieuwing
  • Reflexief monitoren gaat ervan uit dat niet alleen activiteiten, maar ook doelen, doelgroepen en strategieën van het programma of project ter discussie kunnen komen. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de omgeving of als gevolg van voortschrijdend inzicht.