Waarom speciale aandacht voor monitoren?

Monitoren en evalueren van transitiewerk is geen business as usual. Dat hangt samen met de ambitie van transitiewerk en met de speciale kenmerken van transities. Die brengen niet alleen vragen met zich mee over wat u zou kunnen of moeten monitoren of evalueren. Ze beïnvloeden ook het doel van monitoren en evalueren.

De speciale kenmerken van transities zijn:

  • Het gaat om onzekere processen: het systeemeffectieve effect van uw transitieproject of programma is onzeker door dynamische processen op verschillende maatschappelijke niveaus (niche, regime, landschap). Het effect hangt in ieder geval af van andere projecten en programma's en wordt meebepaald door veranderingen in het regime en landschapsontwikkelingen
  • Een systeeminnovatie openbaart zich pas op de lange termijn. U kunt hooguit vroege signalen van een systeeminnovatie meenemen in uw monitoring, maar zulke vroege signalen zijn vaak zwak.

Leren en bijstellen

Vanwege de onzekere, complexe en dymamische omgeving kan het wenselijk zijn om tijdens uw project of programma uw uitgangspunten en aanpak of zelfs doel te herzien. Daarmee wordt leren een belangrijk doel van monitoren en evalueren, met het oog op de ambitie om het transitieproject of programma zo goed mogelijk te (blijven) richten op de systeeminnovatieve ambitie.