Zoek

Trefwoord


Filter

Nieuwe financieringsarrangementen in het financiŽle domein

Functie / Domein: Financieel domein
Illustratie van: Nieuwe financieringsarrangementen

U vindt hier voorbeelden van nieuwe, creatieve financieringsarrangementen die bijdragen aan opschaling en verankering van systeeminnovaties. De vernieuwing zit in een nieuwe manier van omgaan met een of meer van de volgende financieringsaspecten: tijd, spelers (nieuwe partijen of oude partijen met nieuwe rollen) en manieren van verrekening.

I Alternatieve valutasystemen

Op verschillende plaatsen in de wereld werkt men aan aanvullende geldsystemen. Het betreft vaak regionale initiatieven om programma's die deelnemende partijen (bedrijven, consumenten) accepteren als betaling voor diensten of waren. Een voorbeeld is het C3 systeem dat de internationale STRO-groep in o.a. Brazilië en Uruguay heeft geïntroduceerd. Het is een aanvulling op het normale betaalsysteem. STRO werkt hierbij intensief samen met de financiële sector.

Oplossing voor hoge rentes

De valutasystemen zijn ontwikkeld om een oplossing te bieden voor hoge rentes voor leningen (tot 300% in Brazilië) en het gebrek aan geld (Uruguay) die de economieën daar plat leggen en de ontwikkeling van de economie / werkgelegenheid vertragen. In Brazilië gaat om een regionaal betaalsysteem; in Uruguay om een systeem op nationaal niveau. 

Werking valutasysteem

C3 wordt ingezet om het gebrek aan koopkracht van debiteuren (klanten) op te vangen. Via de C3 wordt het voor bedrijven mogelijk om zijn klanten in termijnen te laten betalen, terwijl zij zelf direct de volledige verkoopprijs uitgekeerd krijgent. Het model is gebaseerd op een combinatie van verschillende financiële producten die breed geaccepteerd zijn; bartering, factoring en holding payment structures. De combinatie van deze instrumenten maakt het mogelijk om bedrijven te financieren waar traditionele financiele instellingen dat niet kunnen doen.

Nieuw initiatief: Buiten Banken om

STRO heeft in reactie op de financiële crisis een nieuw initiatief ontwikkeld, dat in Nederland Buiten Banken om wordt genoemd. Het verbindt groepen mensen en bedrijven die onderling bankieren op een wijze die beter is voor mens, milieu en economie. STRO levert het digitale betaalplatform dat daarvoor nodig is. Het systeem werkt met credits. Credits hebben de waarde van 1 Euro. Die waarde worddt gegarandeerd door enerzijds terugbetaling van door het Circuit verstrekte leningen die gedekt zijn door een onderlinge en een externe verzekering, en anderzijds de euro's die als tegenwaarde op een euro-rekening staan.

De credits zijn gebonden aan speciale regels. Ze kunnen voor een bepaalde, afgesproken periode alleen binnen de community's van het Circuit uitgegeven worden. Pas daarna kunnen ze vrij worden besteed bij bedrijven die geen lid zijn van het Circuit. Gedurende deze periode zijn geen echte euro's nodig en daarom zijn de credits rentevrij. Dat de credits aanvankelijk alleen in de eigen community kunnen worden uitgegeven is nodig om elke community de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen: goed voor werk en inkomen en goed voor het milieu. Na afloop van de afgesproken periode zijn de credits buiten het Circuit te besteden met een waarde die gelijk is aan de Euro. 

II Groen beleggen

Groen beleggen is een financieel arrangement uit de jaren negentig. Initiatiefnemer was de Triodos bank. Terwijl de duurzame fondsen van de bank op de langere termijn het vaak goed deden, hadden ze op kortere termijn een laag rendement. Daardoor bleef het aantal deelnemers van de fondsen beperkt. De bank zag echter kansen om op een structurele basis de financieringsmogelijkheden voor duurzame ondernemingen te vergroten. Triodos overtuigde de overheid. De Fiscale Groenregeling die de overheid instelde, compenseert deels het lagere rendement van leningen en participaties aan erkende groene fondsen. Dat gebeurt via een belastingvrijstelling voor de particuliere investeerder die een extra rendement van 2.5% krijgt. Op die manier wordt een hefboom van een factor 40 gecreëerd. Dat wil zeggen dat tegenover iedere euro belastingderving tenminste 40 Euro's particulier kapitaal voor investeringen in door de overheid geaccordeerde programma's en projecten staan. Daarbij kan de overheid inspelen op innovatie en projecten en programma's uit de regeling halen zodra de technologie state-of-the-art is geworden. Zo stimuleert ze voortgaande verduurzaming.

Bronnen

Alternatief valutasysteem: http://www.strohalm.nl/ 

Groen beleggen: zie bijvoorbeeld http://www.duurzaam-beleggen.nl/