Zoek

Trefwoord


Filter

Nieuwe financieringsarrangementen voor duurzame mobiliteit

Functie / Domein: mobiliteit
Illustratie van: Nieuwe financieringsarrangementen

U vindt hier twee voorbeelden van nieuwe, creatieve financieringsarrangementen die bijdragen aan opschaling en verankering van systeeminnovaties op het gebied van mobilitiet. De vernieuwing zit in een nieuwe manier van omgaan met een of meer van de volgende financieringsaspecten: tijd, spelers (nieuwe partijen of oude partijen met nieuwe rollen) en manieren van verrekening.

 I Beloning spitsmijden

Nederland kampt met grote bereikbaarheidsproblemen. Al jarenlang praat men over technische innovaties als spitsvignet, rekeningrijden, en kilometerheffing. Het grondprincipe is steeds dat de automobilist op spitstijden en -routes meer betaalt dan daarbuiten. Transumo (een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame mobiliteit) keerde dat uitgangspunt om. Het nieuwe arrangement beloont de automobilist voor het mijden van files: je krijgt een paar euro per vermeden spits.

Veelbelovende resultaten

De resultaten van het onderzoek en de praktijkproeven zijn veelbelovend. Transumo ontwikkelde vervolgens een productformule voor spitsmijden-projecten. Overal in Nederland schieten dergelijke projecten nu als paddenstoelen uit de grond.

II Groene autoverzekeringen

Verzekeringmaatschappijen hebben de afgelopen jaren nieuwe, ‘groene' autoverzekeringen aangeboden. Sommige bieden financiële voordelen voor de automobilist. Zoals verzekeringen waarbij reparaties worden uitgevoerd met gebruikte onderdelen in plaats van nieuwe.

Nieuwe afspraken voor kwaliteitsborging

De kwaliteit van de reparaties is gewaarborgd en de onderdelen zijn gecertificeerd. Daarvoor zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de verzekeringsbranche, recycling en garages. In de praktijk bracht de logistiek rond de gebruikte onderdelen extra kosten mee. Maar omdat de groep verzekerden minder schade veroorzaakte, kon de verzekeraar toch een lagere premie bieden.

Bronnen