Zoek

Trefwoord


Filter

Riversimple: visie en business model

Functie / Domein: Mobiliteit, transport
Illustratie van: Visie, nieuwe business model

Riversimple: visie en business model

Riversimple is een innovatief bedrijf in Engeland dat zich bezighoudt met duurzame mobiliteit. Het is opgericht door Hugo Spowers, een voormalig autocoureur en -technicus. Spowers raakte door Amory Lovins van het Rocky Mountain Institute op het duurzaamheidspad. Hij nam het initiatief tot onderzoeksprojecten voor duurzaam transport en richtte nieuwe ondernemingen op. Hij is nu ‘Chief engineer' van Riversimple.

Visie

Spowers heeft de ambitie om de milieu impact van het personenvervoer tot nul terug te brengen. In zijn ogen zou duurzaam transport beschikbaar moeten zijn voor iedereen en niet alleen voor de ‘happy few'.  Zijn bedrijf moet daaraan werken, veerkrachtig zijn en zakelijk succesvol. Daarvoor is het volgens hem essentieel de belangen van het bedrijf, van gebruikers en andere stakeholders en de planeet/het milieu op een lijn te brengen. Riversimple ontwikkelt dan ook niet alleen nieuwe auto's en technologie, maar ook innovatieve business modellen. Verder is ook de governancestructuur van het bedrijf in overeenstemming met de visie

Volgens Spower is zijn manier van ondernemen niet alleen relevant voor duurzame mobiliteit, maar ook voor bijvoorbeeld wonen, voedselproductie- en consumptie, duurzame energievoorziening en financiering.

Implementatie

Riversimple heeft twee prototypes ontwikkeld van auto's met nul CO2- emissie. De eerste pilot marktintroducties zullen plaatsvinden in 2015 in Engeland. 

Het bedrijf werkt met wat het noemt een ‘geïntegreerd systeemmodel' van ontwerpen. Dat wil zeggen dat men zowel ontwikkelingswerk gedaan heeft aan technische als aan een aantal niet technische elementen:

  • brandstofcel
  • lichtgewicht koolstofvezel composiet materiaal
  • nieuwe ontwerp principes
  • infrastructuur  voor het tanken van waterstof
  • open source ontwikkeling en ontwerp
  • een lease model
  •  fabricage netwerk met kleine bedrijven
  • breed collectief eigenaarschap.

Hieronder volgt meer informatie over het nieuwe business en governance model. Voor meer informatie over de technische aspecten en het technisch ontwerp van nieuwe auto zie de website van Riversimple.

Business model

Met het nieuwe business model worden de belangen van gebruiker, bedrijf en planet meer op één lijn gebracht.

Riversimple verkoopt geen auto's maar werkt met lease contracten en verkoopt diensten. Voor een vast bedrag per maand krijgen gebruikers een auto, brandstof, is de auto verzekerd en wordt het onderhoud aan de auto gedaan. Daarmee worden gebruikers verlost van veel gedoe dat autobezit gewoonlijk meebrengt.

Riversimple gebruikt het model van het verkopen van diensten ook zoveel mogelijk in zijn keten van leveranciers.

Een derde aspect van het nieuwe business model is dat Riversimple zo open mogelijk is over de technologie en standaarden die ze gebruikt.  Dit, om anderen aan te moedigen om voort te bouwen op wat het bedrijf ontwikkelt.  De inzet is om zo bij te dragen aan het sneller realiseren van duurzaam vervoer en aan kostenreductie van nieuwe technologie. 

Governance

Riversimple legt verantwoording af aan 6 vertegenwoordigers van kritische stakeholders: gebruikers, investeerders, milieuorganisaties, gemeenschap, staf en commerciële partners. Deze ‘custodians' zoals ze in de UK worden genoemd, hebben een gelijke invloed en stem. Ze benoemen de vijf directeuren en geven hun goedkeuring aan de strategie van het bedrijf.

Deze governancestructuur is gekozen om te voorkomen dat één belang , of een korte termijn oriëntatie ten koste van die op de lange termijn, gaat domineren.

Bronnen

Videos