Zoek

Trefwoord


Filter

Creativiteitssessies, essays, interviews voor visievorming

 

Gebruikt voor

Visievorming.

Uitgangspunten

Om tot een beeld van een gewenste toekomst te komen - voorbij vanzelfsprekendheden en ideeën over wat haalbaar is - is creativiteit nodig. Creativiteit bevorderen is daarom de kern van de verschillende methoden voor visievorming.

Wat doet u?

Er zijn verschillende aanpakken om tot visievorming te komen, bijvoorbeeld:

* Workshopsessies De sessies moeten goed worden opgezet en begeleid, om mensen los te krijgen van het bekende. Technieken daarvoor zijn bijvoorbeeld om mensen een droom te laten vertellen vanuit de toekomst, aan kleinkinderen; het gebruik van metaforen; socratische methoden, visualisatietechnieken.

* Gerichteinterviews U vraagt betrokkenen om in een interview hun visie te geven op de gewenste situatie voor een langere termijn, bijvoorbeeld over vijftig jaar. Wanneer de stap naar een visie in één keer te groot is, zou u een vervolginterview af kunnen nemen. Daarin kunt mensen laten doorborduren op wat ze eerder hebben gezegd of laten reageren op elementen van toekomstbeelden uit andere gesprekken.

* Essays Een beproefde methode is twee of drie deskundigen een essay te laten schrijven. De deskundigen worden geselecteerd op hun creatieve denkvermogen en worden goed geïnstrueerd. Vaak worden de essays benut als aanjager van verder denken. U kunt de verschillende aanpakken ook opeenvolgend gebruiken. U begint bijvoorbeeld met gerichte interviews, organiseert dan workshops waarin u de interviewresultaten benut, en laat die weer volgen door essays.

Randvoorwaarden

In het algemeen vragen technieken voor visievorming betrokkenheid van experts. Via internet zijn verschillende trainingen in visievorming te vinden.

Meer informatie

oa: http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques

Gebruikt door

Oa. InnovatieNetwerk