Zoek

Trefwoord


Filter

Heen en terug denken

 

Gebruikt voor

Visievorming, plan van aanpak maken, en daarbij goede mix zoeken tussen haalbaarheid en mate van vernieuwing.

Uitgangspunten

Systeeminnovatieve projecten zijn naar hun aard vernieuwend en afwijkend van het gangbare. Aan de andere kant moeten ze voldoende aansluiten bij het bestaande om tot nieuwe praktijken te kunnen leiden. Met deze werkwijze van heen en weer denken verkent u beide doelen, zonder bij voorbaat al op een van beide in te leveren.

Wat doet u?

U combineert twee ‘denkstijlen': die van forward mapping (heendenken) en backward mapping (terugdenken). In de praktijk doet u dat doorafwisselend:

  • vanuit een problematiek over een oplossing  te denken (het heendenken)
  • vanuit een mogelijke oplossing terug te denken over wat problemen kunnen zijn wat betreft haalbaarheid en aanvaardbaarheid (het terugdenken anuit de toekomst).

Randvoorwaarden

Er zijn geen bijzondere randvoorwaarden voor toepassing van deze aanpak.

Meer informatie

Grin, J en A. van Staveren (2007). Werken aan systeeminnovaties. Lessen uit de praktijk van InnovatieNetwerk. Van Gorcum: Assen, pp 195-196.

Gebruikt door

Oa. John Grin, UvA: J.Grin@uva.nl