Zoek

Trefwoord


Filter

Matchmaking event

 

Gebruikt voor

Koppelen van koplopers of vernieuwers van twee partijen die elkaar nodig hebben maar elkaar normaal gesproken niet makkelijk vinden. 

Uitgangspunten

Systeeminnovatie kan versneld worden door koplopers van verschillende betrokken partijen, die elkaar zonder hulp waarschijnlijk niet zouden vinden, bij elkaar te brengen.

Wat doet u?

U probeert koplopers/vernieuwers van twee partijen die elkaar nodig hebben voor een systeeminnovatie aan elkaar te koppelen door een inspirerend programma (bijvoorbeeld een markt), met ruimte voor gestructureerde en ongestructureerde ontmoetingen. Van tevoren inventariseert u vraag en aanbod. Het resultaat maakt u voor de bijeenkomst beschikbaar voor de deelnemers.

Een voorbeeld van matchmaking is het koppelen van marktpartijen met oplossingen voor duurzame mobiliteit en lokale overheden die op zoek zijn naar dergelijke oplossingen voor hun regio.  

Het aantal deelnemers van een matchmaking event is in de orde van 100 tot 125, gelijk verdeeld over de twee partijen. Beoogd resultaat: tenminste 10 coalities die actief aan de slag gaan met vervolginitiatieven. 

Randvoorwaarden

Een goede inventarisatie van vraag en aanbod vooraf is essentieel voor een succesvolle matchmaking event.

Meer informatie

Evaluatie matchmaking event  mobiliteit en steden van het Competentiecentrum Transities.

Gebruikt door

Oa: José Andringa: Jose.Andringa@rvo.nl