Zoek

Trefwoord


Filter

MiXT

 

Gebruikt voor

Het via een gestructureerde aanpak opzetten (definiëren) en begeleiden van transitie-projecten ('transitie-experimenten', in jargon). MiXT bestaat uit een combinatie van methodes.

Uitgangspunten

Het opzetten (definiëren) en begeleiden van transitie-projecten vraagt een gestructureerde aanpak en combinaties van methodes. MiXT, van TNO,  bestaat uit zo'n combinatie van methoden.

Wat doet u?

U vormt een team van deskundigen dat met betrokkenen de volgende fases doorloopt:

  • missiebepaling maatschappelijke opgave
  • verkenning en afbakening experiment
  • ontwikkeling experiment
  • uitvoering experiment

Methoden die gebruikt worden binnen de MiXT aanpak zijn onder andere: het maken van toekomstbeelden, open systeem concepten (voor verbeelding van conceptuele oplossingsrichtingen), speelveldanalyses, trendanalyses, company scans om specifieke sterkste en mogelijkheden van partners in beeld te krijgen en backcasting

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

  • Mixt op website TNO
  • Van Sandick, E. en R.Weterings(2008). Maatschappelijke Innovatie Experimenten. Samenwerken in baanbrekende initiatieven. Van Gorcum:Utrecht.

Gebruikt door

TNO, contactpersonen: Elsbeth Roelofs: elsbeth.roelofs@tno.nl of Rob Weterings: rob.weterings@tno.nl