Zoek

Trefwoord


Filter

Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO)

 

Gebruikt voor

Het ontwerpen van nieuwe sociotechnische systemen, die een systeeminnovatie inhouden en het agenderen van punten voor verder onderzoek en ontwikkeling.

Uitgangspunten

De methode is gebaseerd op wetenschappelijke ideeën over transities en systeeminnovaties.

Wat doet u?

U doorloopt voor het ontwerpen en uitwerking daarvan een proces van gestructureerd ontwerpen dat vier stappen omvat (zie ook schema hieronder):

  1. een systeem en thema analyse
  2. het feitelijke gestructureerd ontwerpen
  3. anticiperen op verandering
  4. realisatie van extern effect

figuur methode reflexief interactief ontwerkpen

De aanpak wordt gebruikt als een gids en niet als een blauwdruk, en wordt nog verder ontwikkeld. Ze put uit verschillende andere methodieken, zoals Methodisch Ontwerpen, Interactieve Technology Assessment en Strategisch Niche Management.

De RIO methodiek is ontwikkeld door de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Ze is eerder toegepast in de pluimvee-, de melkvee- en de vleesvarkenshouderij.

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

  • Bos, A.P. (2010). Reflexief interactief ontwerpen (RIO) Reflexive interactive design (RIO). Wageningen UR: Wageningen.
  • Groot Koerkamp, P. W.G, and A.P. Bos (2008). Designing complex and sustainable agricultural production systems; an integrated and reflexive approach for the case of table egg production in the Netherlands. NJAS - Wageningen journal of life sciences 55 (2), pp.113-138.
  • Grin,J., F. Felix, B. Bos en S. Spoelstra (2004). Practices for reflexive design: lessons from a Dutch programme on sustainable agriculture. Int. J. Foresight and Innovation Policy 1(1-2), pp. 126-149.

Gebruikt door

Bram Bos, Wageningen UR