Zoek

Trefwoord


Filter

Scenario ontwikkeling

 

Gebruikt voor

Het benoemen van mogelijke, alternatieve toekomsten.

Uitgangspunten

Scenario's of mogelijke toekomstbeelden zijn een hulpmiddel om na te denken over de toekomst. Ze bieden de mogelijkheid met verschillende toekomsten (en onzekerheden daarin) rekening te houden.

Wat doet u?

U kunt werken met drie vormen van scenario's: extrapolerend, normatief en explorerend.

  • Extrapolerende scenario's gaan in principe uit van huidige trends
  • Normatieve scenario's gaan uit van een bepaalde (normatieve) wens
  • Exploratieve scenario's gaan uit van mogelijke toekomstige onzekerheden en impact.

Een bijzondere vorm van exploratieve scenario's zijn sociotechnische scenario's. Daarmee beschrijft u mogelijke toekomstige ontwikkelingen met technologie als een belangrijke ‘drager'. Maar u neemt ook mogelijke veranderingen in het gebruik van de technologie mee, beleid, wet- en regelgeving, infrastructuur, netwerken en (andere) institutionele veranderingen.

Voor visievorming/heroriëntatie (het ontwikkelen van wensbeelden voor de toekomst) gebruikt u normatieve en exploratieve scenario's. Gebruik extrapolerende scenario's om de noodzaak van systeeminnovaties te onderzoeken of te onderbouwen (denk aan klimaatscenario's; scenario's over de groei van autogebruik).

Relatie met andere methoden: Voor de sociotechnische scenario's kunnen resultaten worden benut van bijvoorbeeld de Maatschappelijke Inbeddingsanalyse, of de Esteem methode.

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

  • Elzen, B., F.W. Geels, P.S. Hofman (2002). Sociotechnical Scenarios. Development and evaluation of a new methodology to explore transitions towards a sustainable energy supply Universiteit Twente, Centre for Studies of Science, technology and Society: Enschede.
  • Elzen, B., F.W. Geels., P. Hofman, and K. Green (2004). ‘Sociotechnical scenarios as a tool for transition policy: An example from the traffic and transport domain', in: Elzen et al. (eds), System Innovation and the Transition to Sustainability: Theory, Evidence and Policy Edward Elgar: Cheltenham, pp. 251-281.

Gebruikt door

Oa.