Zoek

Trefwoord


Filter

Versnellingssessies

 

Gebruikt voor

Genereren van suggesties rond lastige vragen rond transitiewerk, vaak over bottlenecks voor opschaling/verankering; transsectoraal leren.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat een systeeminnovatie  versneld kan worden door transitiewerkers die met vragen of problemen zitten samen te brengen met mensen die naar verwachting oplossingen aan kunnen dragen. Daarbij kan het vruchtbaar zijn mensen uit verschillende domeinen samen te brengen.

Wat doet u?

U begint met het zo scherp mogelijk in kaart brengen van het probleem of de vraag  voor de versnellingssessie. Voorbeelden van vragen zijn:

  • hoe kom ik tot een goede afbakening voor visievorming voor een programma?
  • hoe veranker ik de dynamiek die in gang is gezet voor een programma?
  • wat is er nodig voor een goede koppeling tussen beleid en transitieplatforms?

Op basis van de vraag kiest u deelnemers voor de bijeenkomst. Dat zijn de mensen die betrokken zijn bij het transitietraject (de probleemhebbers) en friskijkers /experts met systeemvernieuwing die ervaring hebben de vraag of het probleem.

Het aantal deelnemers is tussen de 8 en 20. Tijdens de bijeenkomst bespreken de aanwezigen mogelijke oplossingen voor het probleem  De deelnemers wordt gevraagd om constructief, maar tegelijkertijd kritisch mee te denken met de vragenstellers, om tot zo goed mogelijke suggesties te komen.

Randvoorwaarden

De voorbereidingstijd van versnellingssessies is, afhankelijk van de kennis van de organisatoren van het terrein: 1-5 dagen. Een goed netwerk van vernieuwers/friskijkers is nodig, om geschikte kritische meedenkers  voor  de sessie te vinden. 

Meer informatie

<geen informatie beschikbaar>

Gebruikt door