Verankeren

Een transitieproject is bedoeld om bij te dragen aan wezenlijk vernieuwende, duurzamere praktijken op grotere schaal.

In de praktijk blijkt de stap van projecten naar meer algemene nieuwe praktijken niet vanzelfsprekend. Veel transitieprojecten, zelfs heel aansprekende, krijgen geen vervolg. De kennis over de achterliggende redenen en over wat er aan te doen is nog beperkt, maar groeit. Hier is die kennis samengevat in kernvragen en antwoorden.