Wat is verankeren?

Hieronder verstaan we het proces en de activiteiten om van losse en lokale transitieprojecten te komen tot een maatschappelijke beweging waarin de nieuwe praktijken business as usual worden. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat belemerend regime mee verandert. Onder regime verstaan we zaken die de huidige business as usual bestendigen, zoals formele juridische en financiële regels, routines en protocollen, cultuur, rollen en identiteit van organisaties, bestaande actorconfiguraties (wie doen er toe, wie niet) en fysieke infrastructuur. Zie ook 'Over transities'

 

Voorbeelden

Methodes