Hoe baken ik het onderwerp af?

Er zijn verschillende mogelijke startpunten voor een afbakening:

  • Een probleem of globale oplossingsrichting, zoals duurzame ontwikkeling
  • Een fysieke omgeving zoals een wijk, straat, verzameling van gebouwen
  • Een organisatorische omgeving, zoals een productieketen, welzijnsorganisatie wooncorporatie of een combinatie daarvan
  • Een functie: zorgverlening, wonen, verplaatsen of juist een nieuwe combinatie daarvan (bijvoorbeeld zorg en wonen).

U kunt ook een combinatie maken van verschillende startpunten.

In het verdere visievormingsproces stelt u uw beginafbakening zo nodig bij en scherpt u uw afbakening aan.

Geen te groot systeem

Kies het systeem niet te groot; want dan geeft uw visie geen richting meer aan uw project.

Voorbeelden

Methodes