Hoeveel tijd kost visievorming?

Een goede visie ligt zelden in één keer op tafel. Vaker rijpt een visie langzaam. Soms neemt het wel een jaar om van een eerste idee tot een uitgewerkte visie te komen.

Visievormingssessies

Gaat u met een groep aan het werk? Reken dan voor visievorming op minstens drie bijeenkomsten. Houd ze niet te kort na elkaar, maar ook niet te ver uit elkaar in de tijd. De tijd tussen de sessies hebt u nodig om:

  • De resultaten van de vorige sessie samen te vatten
  • Aanvullende informatie te verzamelen
  • Creatieve oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld structuurknelpunten
  • De komende sessie voor te bereiden

Voorbeelden

Methodes