Is collectieve visievorming nodig?

Vaak zijn het individuele ondernemende en visionaire mensen die vernieuwende ideeën ontwikkelen. Er is dus niet altijd sprake van collectieve visievorming en dat is ook niet noodzakelijk. Maar er zijn voordelen aan collectieve visievorming:

  • De probleemperspectieven, waarden, voorkeuren, en kennis van betrokkenen worden direct meegenomen
  • Het gemeenschappelijke proces van visievorming en doordenken van hun praktijk beïnvloedt de probleemperceptie van betrokkenen en hun ideeën over de toekomst .

Collectieve visievorming vergroot daarmee de kans dat de visie de betrokkenen aanspreekt en dat zij er iets mee willen doen.

Wanneer collectieve visievorming?

Collectieve visievorming heeft de voorkeur als verschillende betrokkenen van elkaar afhankelijk zijn voor de vernieuwing.

Verwachtingen inventariseren

Kiest u niet voor collectieve visievorming? Inventariseer dan in ieder geval de verwachtingen en opvattingen van betrokken partijen, want misschien blijkt dat u er goed aan doet om uw visie aan te passen of verwachtingen van anderen bij te stellen.

Begin de inventarisatie met mensen die welwillend staan tegenover uw vernieuwingsideeën. Gebruik hun reacties voor het sterker maken van uw visie. Tast ook af wat deze mensen kunnen betekenen voor een project op basis van die visie. Als uw visie en de uitwerking meer uitgekristalliseerd zijn en voldoende stevig lijken, benadert u minder bekende en meer kritische mensen. Vooral die laatsten zullen u inzicht bieden in waarop uw project kan sneuvelen.