Is een visie onveranderlijk?

Het antwoord op deze vraag is nee. Er kan aanleiding zijn om uw visie bij te stellen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als:

  • U de haalbaarheid en de aanvaardbaarheid van uw experiment doordenkt en merkt dat de visie niet realistisch is
  • U tijdens de uitvoering van uw experiment op onverwachte zaken stuit
  • Er nieuwe ontwikkelingen in de omgeving zijn, waarop u moet inspelen.