Waaraan voldoet het proces?

Zowel de inhoud als het proces van de collectieve visievorming moeten mobiliserend en enthousiasmerend zijn. Zo vergroot u de kans dat er een steunend netwerk ontstaat voor de volgende fase (het ontwerpproces).

Proceseisen

Specifieke proceseisen zijn:

  • Combineer analytische en creatieve stappen in het proces
  • Wijd het visievormingsproces deels aan het in kaart brengen en bespreken van duurzaamheidsproblemen
  • Zorg er voor dat deelnemers zich voor de visie voldoende losmaken van het bestaande
  • Help hen kritisch naar vanzelfsprekendheden te kijken, die knelpunten vormen voor nieuwe praktijken
  • Spreek hen aan op hun kennis en visie
  • Nivelleer machtsverschillen zoveel mogelijk (zie ook de vraag ‘Wat te doen met machtsverschillen'?

Voorbeelden

Methodes