Wat is het resultaat van de visievorming?

Uw visie

  • Maakt duidelijk aan welke maatschappelijke opgave u werkt
  • Verheldert welke globale oplossingsrichting u nastreeft
  • Benoemt de wezenlijke vernieuwing van uw experiment.
  • Is voldoende specifiek om richting te geven aan uw experiment
  • Is voldoende aansprekend om (betrokken) partijen te motiveren
  • En is voldoende robuust of realistisch om te kunnen slagen.

Daarbij hebt u de volgende dingen betrokken:

  • Relevante andere experimenten
  • Hoe u uw experiment koppelt aan algemene trends (ontwikkelingen op landschapsniveau, in transitiejargon)
  • Structuurknelpunten, die maken dat die opgave op dit moment niet gerealiseerd wordt; hieraan besteedt u verder aandacht als u uw ideeën uitwerkt in een plan van aanpak.

Bepaal welke eisen het meest doorslaggevend moeten zijn

De verschillende eisen zijn niet zomaar te combineren. Zo geldt: hoe vernieuwender een visie is, hoe minder robuust en realistisch die waarschijnlijk zal zijn. En dat verkleint de kans dat de visie anderen aanspreekt. Sta er daarom bij stil welke eisen het meest doorslaggevend moeten zijn.

Voorbeelden

Methodes