Wat is speciaal aan transitieprojecten?

Er zijn duidelijke verschillen tussen klassieke innovatie-projecten en transitieprojecten of transitie-experimenten zoals ze in transitiejargon worden genoemd. Het onderstaande schema maakt dat duidelijk:

 

Klassiek innovatieproject

Transitieproject

Doel

Mogelijke oplossing voor een niet al te complex en vaak praktisch probleem; innovatie met het oog op nieuwe markten

Bijdrage aan een bredere maatschappelijke opgave (zoals een vraagstuk van duurzame ontwikkeling)

Aard vernieuwing

Neer incrementeel dan radicaal; geen beduidende veranderingen in het regime

De vernieuwing is naar zijn aard radicaal en breekt met het bestaande regime 

Tijdshorizon van de vernieuwing

2-5 jaar

Voorbij het concrete experiment: middellange en lange termijn

Betrokkenen

Gespecialiseerde staf: onderzoekers, ingenieurs andere professionals binnen een organisatie

Gespecialiseerde staf en anderen: betrokkenen van verschillende organisaties en/of domeinen

Leren

Vaak impliciet en beperkt tot een enkel domein/bedrijf of  enkele sleutelpersonen. Het behelst zelden herziening van fundamentele assumpties en waarden

Leren over de vernieuwing en structuurbelemmeringen is een essentieel onderdeel van het experiment. Leerinzichten worden vertaald naar het experiment en de omgeving

Management context

Klassiek projectmanagement

Projectmanagement gericht op het in stand houden van:

  • de inhoudelijke vernieuwing
  • het ontwikkelen van veranderingsgerichte coalities
  • leren en het maken van nieuwe structuurvoorwaarden (zoals regels, cultuur, juridische randvoorwaarden)

Voldoet uw project niet aan alle eigenschappen? Deze site is dan toch waardevol als uw project voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Het draagt bij aan een bredere en langere termijnopgave
  • Het overschrijdt de grenzen van de eigen organisatie
  • Het vraagt vernieuwing van de structuur of het regime: zoals regels, routines, cultuur, rollen en kennis.

De tips en aandachtspunten van deze site helpen u in dat geval het transitiepotentieel van uw project te vergroten.