Wat te doen met machtsverschillen?

Bijna altijd krijgt u bij collectieve visievorming te maken met deelnemers met verschillende status. Machtsverschillen kunnen een creatief proces verstoren.

Machtsverschillen nivelleren

Hoe kunt u machtsverschillen nivelleren?

  • Investeer in ‘scholing' van de deelnemers. Denk daarbij niet alleen aan scholing van de minst machtige deelnemers, maar ook van de meer machtigen
  • Kies de voorzitter en projectleider zorgvuldig. Kies liever geen voorzitter uit de machtigste partij
  • Selecteer deelnemers van machtige partijen op hun openheid voor argumenten en belangen van minder machtige partijen
  • Besteed ruim aandacht aan groepsvorming en de ontwikkeling van vertrouwen tussen deelnemers
  • Maak ruimte en settings voor informele ontmoetingen (bijvoorbeeld een gezamenlijke excursie)
  • Organiseer gezamenlijke bijeenkomsten op plaatsen die uitnodigend en stimulerend zijn voor alle deelnemers.

Machtsverschillen als afspiegeling van structuur

Machtsverschillen tussen deelnemers zijn een afspiegeling van de bestaande structuur. Ze zijn daarom een signaal van structurele belemmeringen voor transitie, waar u ook later in het traject tegenaan kunt lopen.

Voorbeelden

Methodes