Welke kennis en vaardigheden zijn nodig?

De volgende kennis en vaardigheden zijn essentieel voor het ondersteunen van collectieve visievorming:

 • Kennis van methoden en technieken voor visievorming en voor het stimuleren van verbeeldingskracht
 • Kennis van actor- of netwerkanalyses en systeemanalyses
 • Voldoende wetenschappelijke kennis van het probleem of de gekozen sector of functie
 • Buiten de gebaande paden kunnen denken
 • Oorspronkelijke en vernieuwende ideeën kunnen herkennen
 • Historische ontwikkelingen die aan de basis staan van de noodzaak voor systeeminnovatie kunnen benoemen en duiden
 • Verbindingen kunnen maken tussen lange termijnvisies en korte termijnacties

Daarnaast  is van belang:

 • Het vermogen om mensen te stimuleren, vragen en wensen uit te spreken
 • Goed kunnen luisteren naar problemen, verwachtingen, belangen en waarden van anderen
 • Goed kunnen doorvragen en samenvatten
 • Deelnemers respect en begrip laten opbrengen voor elkaar; hen laten accepteren dat er meerdere waarheden bestaan, hen het grotere geheel te laten zien.

Zie hiervoor ook: cluster Competentie