Visie vormen

Transitieprojecten bedoelen bij te dragen aan een fundamentele verandering in de manier waarop functies in de maatschappij worden vervuld. U begint zulke projecten bij voorkeur met een expliciete visie. Met zo'n visie hebt u namelijk een duidelijke langetermijnoriëntatie. Die helpt voorkomen dat u snel ingevangen wordt in vanzelfsprekendheden en bestaande structuren. Maar hoe vormt u zo'n visie en wie betrekt u? En wanneer is sprake van een goede visie? Op deze en andere vragen vindt u hier een antwoord.