Wie kies ik als deelnemers?

De volgende richtlijnen helpen u bij het kiezen van deelnemers bij collectieve visievorming:

  • Denk aan deelnemers van groepen die probleemeigenaar zijn; personen van organisaties die aan de nieuwe praktijk een bijdrage kunnen leveren of die door deze praktijk worden geraakt
  • Denk aan bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen
  • Betrek vernieuwers en meer gevestigde spelers met macht en een relevant netwerk. Daarmee kunnen ze als ambassadeurs van de visie optreden en helpen om noodzakelijke regimeveranderingen te bewerkstelligen.

Eigenschappen deelnemers

Kies de deelnemers op basis van de volgende eigenschappen:

  • Persoonlijke betrokkenheid
  • Vernieuwingsgezindheid (kansen zien)
  • Vermogen om de grenzen van de eigen deskundigheid en eigen achtergrond te overstijgen 
  • Voorbij dogma's kunnen denken als het gaat om problemen en oplossingen (‘vrijdenkers')
  • Bereidheid om samen te werken
  • Een zekere mate van autoriteit binnen hun praktijk
  • Daadkracht en vermogen om mensen en middelen in het eigen netwerk te motiveren

Verder is het belangrijk dat deelnemers de nodige tijd kunnen investeren in visievorming en zich willen zich committeren aan het traject van de visievorming.

Zie verder ook: Cluster Competenties.