Colofon

Duurzaam DoorVoor vragen over transitiewerk en suggesties voor deze site kunt u contact opnemen met José Andringa: J.andringa@gmail.com, tel. 088 6022672.

Verantwoording

Lydia Sterrenberg (KSI) schreef de teksten voor deze site, op basis van bijdragen van vele praktijkmensen en onderzoekers. De site is in 2008/2009 gemaakt in opdracht van het programma Kennis voor Systeeminnovaties (KSI) en het Competentiecentrum Transities. Daarna zijn alleen nog enkele voorbeelden en nieuwe publicaties toegevoegd. Verder zijn in 2015 alle verwijzingen en links nagelopen.

Een groep van ongeveer twintig praktijkmensen heeft waardevolle suggesties gegeven voor deze website. Dr. Barbara van Mierlo (Communicatie en Innovatiestudies) en dr. Boelie Elzen (destijds Wageningen UR, nu UTwente) hebben op teksten over Monitoring en Evaluatie belangrijk commentaar geleverd. Verder heeft een adviesgroep het hele traject van ontwikkeling tot oplevering van deze site begeleid. In deze groep hadden de volgende mensen zitting:

  • Ir. José Andringa, RVO.nl (toen: CompetentieCentrum Transities)
  • Ir. Theo van Bruggen, RVO.nl (toen: CompetentieCentrum Transities)
  • Prof. Dr. John Grin,Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  • Dr.ing. Gertjan Fonk, Ministerie van EZ (toen: InnovatieNetwerk)
  • Dr. Derk Loorbach, Erasmus Universiteit, Drift
  • Dr. ir. Rob Raven,Universiteit Utrecht (toen: TU Eindhoven, School of Innovation Sciences)
  • Dr. Rob Weterings, TNO (toen: TNO en Competentiecentrum Transities)