Competenties inzetten

Transitiewerk is pionieren, omdat het gaat om radicale en onzekere vernieuwingen op de lange termijn. Er liggen geen blauwdrukken of protocollen klaar. Steun voor de verandering is onzeker. Die condities vragen bijzondere competenties van de mensen die transitiewerk doen.   

Het Competentiecentrum Transities deed onderzoek naar de competenties en rollen die nodig zijn voor transitiewerk. De resultaten zijn hier samengevat in vragen en antwoorden. Met uitzondering van het antwoord op vraag 'Hoe bepaal ik ontwikkelpunten', zijn de vragen en antwoorden dezelfde als bij de ingang Experiment.

Wilt u meer informatie? Kijkt u dan in het Competentiecahier nr. 1 en Competentiecahier nr. 2 van het Competentiecentrum Transities. In het eerste cahier staat beschreven welke clusters van competenties relevant zijn én hoe het onderzoek is uitgevoerd. in het tweede cahier is dit uitgewerkt in een functieprofiel in termen van gedragsregels.

Wilt u uw transitiecompetenties online testen? Zie dan de startpagina van deze website.