Hoe bepaal ik ontwikkelpunten?

Doe de competentiescan op deze website - zie daarvoor de startpagina - of download hier de digitale versies van de test voor de functies van directeur, bestuurslid, projectleiderintermediair of voor de monitorfunctie. Deze scans zijn gebaseerd op het algemene competentieprofiel van het Competentiecentrum Transities.

Het kan zijn, dat uw werkzaamheden niet goed passen in bovengenoemde functies en dat u de scan wilt aanpassen. Ga dan als volgt te werk:

  • Begin met het maken van een selectie uit de 22 competenties uit het algemene competentieprofiel, passend bij uw functie, óf pas de bestaande scans aan met behulp van het algemene competentieprofiel
  • Destilleer uit het competentieprofiel per competentie vier gedragsregels, als u de scan niet te lang wilt laten worden
  • Ken 0, 2, 4, 6, 8 of 10 punten toe aan de gedragsregels. 

U kunt de scan gebruiken voor 360 graden feed back. Daarvoor kunt u collega's, klanten, opdrachtgevers en leidinggeven vragen de lijst ook voor u te scoren. Leg dan de resultaten naast elkaar en bespreek ze.