Welke persoonskenmerken hebben professionals?

Veel transitieprofessionals zijn idealisten. Ze hebben een ambitie van een duurzame(re) wereld en vinden het belangrijk dat de veranderingen die daarvoor nodig zijn er komen. Doorzettingsvermogen en een zeker optimisme zijn andere veelvoorkomende persoonskenmerken. Die kenmerken helpen transitieprofessionals om te gaan met weerstanden en veranderprocessen van lange duur. 

Open werkstijl

Transitieprofessionals hebben gevoel voor welke mensen ze bij elkaar moet halen om iets te bereiken en hebben een open werkstijl. Ze worden gemotiveerd door het bereiken van kortetermijnresultaten of door de verbindingen die zij tot stand brengen tussen mensen en organisaties. Ze streven niet naar macht, in de betekenis van willen winnen en controle willen hebben over situaties en anderen. Transitieprofessionals willen vooral transities realiseren.