Tips voor transitiewerk

 

Werkt u aan duurzame ontwikkeling of een circularie economie? Dan helpt deze website u bij de uitdagingen die u tegen komt. Want de ervaring leert dat dat werken aan duurzaamheid of een circulaire economie andere dingen vraagt dan gewone innovatieprojecten vragen. Dat komt omdat ze bestaande manieren van kijken en handelen doorbreken. Daarbij is werk nodig aan nieuwe randvoorwaarden om nieuwe praktijken te verankeren. 

Praktijktips

Deze site bundelt praktische inzichten voor dit soort transitiewerk. U vindt tips, geordend in vijf clusters van activiteiten die speciale aandacht verdienen: visie vormen, plan van aanpak maken, verankeren, monitoren en evalueren en competenties inzetten. Via de balk aan de bovenkant van deze pagina kunt u doorklikken naar voorbeelden, methoden, naar praktijkgerichte publicaties en opleidingen.

De site is gebaseerd op ervaring van transitieprofessionals en op wetenschappelijk onderzoek, binnen het onderzoekprogramma Kennis voor Systeeminnovaties en transities. Zie ook 'Over transities', boven aan deze pagina.   

Twee ingangen

U bent nu op de startpagina ProgrammaDat is een goede ingang als u verantwoordelijk bent voor een samenhangend pakket van innovatie-initiatieven voor radicale vernieuwing. Kies Experiment als u werkt aan een transitieproject.