Plan van aanpak maken

Het radicale karakater van transitiewerk heeft consequenties voor een plan van aanpak, maar ook voor het proces om tot zo'n plan te komen. Zo zult u nu al helderheid moeten proberen te krijgen over mogelijke structurele hindernissen en moet u in het plan aandacht besteden aan activiteiten om te werken aan die hindernissen. Verder zult u moeten nadenken over uw netwerk en het vormen van coalities voor verandering. En ook zult u in uw plan aandacht moeten besteden aan leren en monitoractiviteiten. 

Zie voor deze en andere aandachtspunten de vragen en antwoorden in het menu.