Waaraan voldoet een projectportfolio?

Belangrijke aandachtspunten bij de samenstelling of beoordeling van een projectportfolio zijn:

  • De projecten passen logisch binnen de langetermijnvisie en concretere streefbeelden
  • Ze sluiten ten minste aan bij enkele algemene trends - ook al houdt de systeeminnovatie een radicale verandering in
  • De projecten zijn in principe realiseerbaar binnen de termijn van het programma: er zijn contexten waarbinnen ze gerealiseerd kunnen worden en er is geld en er zijn protagonisten, uitvoerders et cetera voor te vinden
  • Een aantal projecten zou een icoon kunnen worden voor de transitie- of systeeminnovatie die u beoogt
  • Een aantal projecten kan op de kortere termijn al resultaten opleveren
  • Binnen de portfolio hebt u niet uitsluitend projecten die op de korte termijn zijn gericht; ook de middellange (kennis)vragen komen aan de orde
  • Verschillende projecten binnen (verschillende) transitiepaden kunnen elkaar versterken. Dit is vooral belangrijk als realisatie van vernieuwing belangrijk is
  • Er is voldoende variëteit in het programma; u verkent met de projecten verschillende transitiepaden. De diversiteit levert meestal ook meer op in termen van leren over de transitie
  • De portfolio bevat niet alleen technische projecten maar ook projecten die inspelen op noodzakelijke regimeverandering. Zie hiervoor ook het cluster 'Verankeren'.

Behalve inhoudelijke projecten en projecten die typisch gericht zijn op het verankeren van innovaties moet het programma ook leer-, netwerk- en communicatieactiviteiten bevatten.