Wat zijn aandachtspunten voor de communicatie?

De volgende  aandachtpunten blijken in de praktijk belangrijk:

  1. Ten eerste, en overkoepelend: weet dat communicatie rond transitieprogramma's strategische communicatie is. Let op lopende discussies en ga na wat die kunnen betekenen voor de manier waarop u de transitieambities formuleert. Door aan te sluiten in terminologie maakt u het programma meer aansprekend
  2. Benut bijeenkomsten en crises strategisch
  3. Wees in het begin van het programma, en zeker in de fase van visievorming, terughoudend met het communiceren van hoge verwachtingen communiceren. Niet altijd levert het zoekende visievormingsproces mooie resultaten op. Wacht af tot de resultaten het waard zijn om te communiceren
  4. Zoek de juiste balans tussen het promoten van de nieuwe ideeën (‘advocacy') en het optreden als onafhankelijk makelaar. Wanneer u zich teveel als lobbyist opstelt, gaat dat ten koste van uw zeggingskracht. Maar zonder ‘advocacy' komt u waarschijnlijk niet ver met uw ideeën
  5. Zorg voor een pakkende titel en gebruik beelden. Beelden blijken vaak veel meer zeggend dan teksten
  6. Let op dat u andere betrokkenen laat delen in succes.