Monitoren en evalueren

Monitoren en evalueren zijn wezenlijke elementen van transitiewerk. Een belangrijk doel is leren tijdens het doen, om het programma zo goed mogelijk gericht te houden op de systeeminnovatieve ambitie. Dat is gevat in de term reflexief monitoren. U begint al met reflexief monitoren bij de opzet van uw programma en zet het voort tot (na) het eind daarvan. Dit monitoren houdt in dat u het programma in zijn omgeving bekijkt. U brengt regimebelemmeringen en landschapsontwikkelingen in kaart. Vervolgens reflecteert u op wat de bevindingen kunnen betekenen voor de uitgangspunten, doelen en activiteiten. Daarop past u het programma aan of plant u nieuwe activiteiten voor de toekomst.

Focus op reflexief monitoren

In de vragen en antwoorden bij dit cluster ligt de nadruk op reflexief monitoren, dat specifiek is voor transitiewerk. De vragen en antwoorden zijn dezelfde als die bij de ingang Experiment.