Welke taken heeft een monitor?

We onderscheiden vier mogelijke taken voor een monitor: 

 1. (Bijdragen aan) actor-analyses

 • Als er meer inzicht nodig is in wie relevante actoren zijn
 • Als beter inzicht gewenst is in opvattingen van actoren over problemen en oplossingen, achterliggende waarden en belangen en verhoudingen tussen belangrijke actoren
 • Als initiatiefnemers in het innovatienetwerk gevonden moeten worden
 • Als meer aandacht nodig is voor verankering van de projectresultaten en er meer inzicht nodig is in hoe dat moet.

 2. (Bijdragen aan) systeem- en trendanalyses

 • Voor verbreding van de kijk van betrokkenen die erg op zichzelf en elkaar zijn gericht
 • Voor meer zicht op verwante initiatieven en op relevante trends in de omgeving
 • Voor meer zicht in de oorzaken van de hardnekkige problemen
 • Voor verankering van resultaten.

 3. Suggesties leveren voor (uitvoeren) van concrete groepsinterventies

 • Om fixaties in de groep op barrières te helpen doorbreken
 • Om te helpen om de ambitie en lange termijnoriëntatie vast te houden
 • Om nieuwe en vernieuwende perspectieven in de groep te brengen
 • Om de veranderingsgezindheid te bevorderen onder de deelnemers (urgentie en betrokkenheid)
 • Om tegenstellingen tussen deelnemers helpen te overkomen.

 4. (Bijdragen aan) registratie

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijdragen aan databestanden over veranderde praktijken en regime-aanpassingen, het bijhouden van een dynamische leeragenda, en om activiteiten om lessen aan derden over te dragen.

De vier taken zijn zowel van toepassing op monitoren en evalueren van een transitieproject als voor een transitieprogramma. Alleen is de scope van de analytische bijdragen bij monitoren en evalueren voor een programma breder dan die voor projecten. Bovendien zijn de verschillende analyses bij monitoring en evaluatie voor een programma vaak minder gedetailleerd.