Zoek

Trefwoord


Filter

Voorbeeld

Hieronder vindt u een lijst met concrete voorbeelden van transitiewerk. Selecteer voorbeelden direct uit deze lijst of met het filter.  

Illustratie van: Visie, systeeminnovatie kernidee, structuurknelpunten
Illustratie van: Proces van visievorming, richtinggevende principes, streefbeelden
Illustratie van: Proces visievorming
Illustratie van: Proces van visievorming, Richtinggevende principes, Streefbeelden, Toepassing criteria programma
Illustratie van: van visie naar plan van aanpak; nieuwe rollen
Illustratie van: nieuw financieel arrangement
Illustratie van: Rollen platforms naar overheid
Illustratie van: Proces Visievorming (beleid- en uitvoeringsprogramma), Richtinggevende principes, Streefbeelden, Transitiepaden
Illustratie van: Structuurknelpunten
Illustratie van: Omgaan met machtsverschillen, inbreken in bestaande machtsverhoudingen
Illustratie van: Proces van visievorming voor onderzoeksprogramma; Richtinggevende principes; Streefbeelden; Criteria goede visie pilot/experiment toegepast
Illustratie van: Systeemafbakening, Visievorming, Perverse koppeling, Systeeminnovatief kernidee
Illustratie van: Systeeminnovatief kernidee
Illustratie van: Proces Visievorming, Arenagroep, Richtinggevende principes, Streefbeelden, Transitiepaden, Hardnekkige problemen
Illustratie van: leren
Illustratie van: Eerste en tweede orde leren in systeeminnovatief project
Illustratie van: Eerste en tweede orde leren in systeeminnovatief project
Illustratie van: Maatschappelijke business case
Illustratie van: Nieuwe financieringsarrangementen
Illustratie van: Nieuwe financieringsarrangementen
Illustratie van: Nieuwe financieringsarrangementen
Illustratie van: Nieuwe financieringsarrangementen
Illustratie van: structuurvernieuwing
Illustratie van: Structuurvernieuwing
Illustratie van: Nieuwe sociale arrangementen
Illustratie van: Visie, nieuwe business model
Illustratie van: Werken met onzekerheden
Illustratie van: Visievorming, richtinggevende principes, streefbeelden/maatregelpakketten
Illustratie van: Systeeminnovatieve kernideeŽn, perverse koppeling