Zoek

Trefwoord


Filter

Business case Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Functie / Domein: FinanciŽle arrangementen
Illustratie van: Business case

Hieronder geven we een beeld van verschillende aspecten van een business case voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit beeld is gebaseerd op de vragenlijst van de Financial Times voor de Sustainability Awards 2008.

Onmisbare schakel

Een business case is een onmisbare en bepalende schakel tussen het ontwerp van MVO en de implementatie ervan. De case wordt bij voorkeur ontwikkeld voor specifieke duurzaamheidvraagstukken en met betrokkenheid van relevante stakeholders. Een MVO business case is niet zomaar ‘goed' of ‘niet goed'. Er is vaak een grijs tussengebied, waarin spannende mechanismen van afweging en besluitvorming spelen. Ervaren en kundige mensen weten goed hun weg in dat grijze tussengebied en weten kansen goed te benutten.

Twee MVO-oriëntaties

Het onderstaande overzicht valt uiteen in twee categorieën: (1) van aspecten die een directe en (2) van aspecten die een indirecte relatie hebben met de (financiële) performance van het bedrijf.

Deze categorieën sluiten aan bij twee verschillende MVO-oriëntaties: die van MVO met een beperkt en met een breder perspectief. Vanuit het smalle perspectief kijkt u vooral naar de eerste categorie van aspecten. Bij een bredere opvatting neemt u naast de directe relaties van het bedrijf met zijn omgeving ook de meer complexe en indirecte relaties tussen MVO en de algemene performance van een bedrijf in ogenschouw. Het uitgangspunt is dan de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijfsleven en samenleving. Zeker dit bredere MVO perspectief sluit goed aan bij het perspectief van systeeminnovaties.

Smal perspectief: businesscase-aspecten met een directe relatie met de (financiële) performance van het bedrijf

 • Voordelen in kernprocessen, producten en diensten. Welke businessvoordelen kan het bedrijf realiseren in relatie tot relevante MVO-kenmerken in de verschillende ketens, productieprocessen, producten en diensten die het als haar kernbusiness ziet?
 • MVO gedreven innovaties.Wat doet het bedrijf met MVO in het ontwerp van nieuwe producten en diensten? Welke innovaties heeft dat inmiddels opgeleverd of zal dat naar verwachting gaan opleveren?
 • Verbetering van toegang tot financiële middelen van (internationale ) financiële instituties. In hoeverre verzilvert het bedrijf zijn MVO- inspanningen door verbeterde toegang tot de financiële mogelijkheden voor (internationale) programma's en projecten die aan hoge MVO standaarden voldoen? En wat valt daar nog op te winnen?
 • Verbetering van de interne procesvoering. In welke mate is de efficiency toegenomen, zijn operationele kosten verminderd en is CO2 neutraliteit gerealiseerd? Wat zijn realistische inschattingen voor verdere verbeteringen?
 • Verbetering in het aantrekken en vasthouden van medewerkers. Welke positieve effecten zijn er nu al of in de toekomst te verwachten bij de werving en het vasthouden van talentvolle medewerkers?
 • Verbetering van de kwaliteit van assets. In hoeverre is de waarde van het bedrijf verbeterd door de verbeterde MVO performance, met name door verbetering van het management van sociale en milieurisico's? Wat valt er voor het bedrijf verder nog te halen in dat opzicht?

Breed perspectief: Businesscase- aspecten met een indirecte relatie met de (financiële) performance van het bedrijf (breed perspectief)

 • Verbetering van de reputatie en branding. Hoe en in hoeverre vergroten deMVO-activiteiten de reputatie, de brand of merkwaarde en de legitimiteit van het bedrijf bij relevante stakeholder? En in samenhang daarmee: hoe en in hoeverre vergroten die activiteiten de loyaliteit van die stakeholder aan het bedrijf? Hoe is dat nu en wat is de verachting voor de langere termijn?
 • Verbetering relatie met NGO's. Hoe verbeteren de activiteiten naar verwachting de relatie en het vertrouwen van lokale en internationale NGO's in het bedrijf op korte en langere termijn?
 • Verbetering relatie met de overheid. Hoe verbetert de MVO performance naar verwachting de relatie en het vertrouwen van de verschillende overheden?
 • Verbetering relatie en berichtgeving media. Hoe zal de MVO performance naar verwachting de relatie met de media verbeteren en wat is het effect daarvan op de merkwaarde?
 • Verzilveren van een corporate governance premium.Welke bijdrage leverende doorgevoerde verbeteringen aan de aard en kwaliteit van het bestuur en management van het bedrijf? Hoe wordt deze bijdrage verzilverd?
 • Verzilveren betere MVO performance bij investeerders. Hoe of in hoeverre draagt de verbeterde MVO performance bij aan grotere interesse voor het bedrijf bij MVO- en mainstream-investeerders en hoe wordt dit verzilverd?
 • Verbetering externe ratingresultaten door mainstream en door MVO-analisten en -ratingbureaus. Hoe c.q. in hoeverre kan de verbeterde MVO performance worden omgezet in hogere ratings van mainstream- en MVO raters?

Bronnen

 • Financial Times, FT Sustainable Banking Awards 2008
 • (in Dutch) Sybren de Hoo, e.a.: Succesvol verankeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (in projecten, programma's en organisaties), 2010, Athena Instituut, Vrije Universiteit.