Zoek

Trefwoord


Filter

Actor- of netwerk- of stakeholderanalyse

 

Gebruikt voor

Het bepalen aan welke actoren u aandacht moet besteden.

Uitgangspunten

Door het maken van een goede ‘sociale kaart' van de omgeving komt u te weten aan welke actoren u aandacht moet besteden.

Wat doet u?

U maakt een ‘sociale kaart' van de omgeving van een project of programma. Die bevat gegevens over de partijen uit de omgeving daarvan. Een handvat voor een begin van een sociale kaart kan het onderscheid zijn in technologieactoren, wetenschap, gebruikers, reguleerders (STURM). Dat levert zeker een eerste bruikbare indeling als het gaat om een technologie-gedreven project of programma. Een ander mogeiijk begin is de indeling zijn in maatschappelijk organisaties, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers.

Maar u kunt ook starten met een of meerdere sleutelactoren en hun omgeving in kaart brengen. Bij een innovatieproject over telecommunicatie in de zorg begon men bijvoorbeeld bij de cliënt. Vervolgens keek men met wie die contact had en zo verder. Zo kwamen de transitieprofessionals tot een sociale kaart met onder andere de huisarts, apotheek, wijkverpleging, buren, familie en ook weer de groepen/organisaties daaromheen.

Voor het transitiewerk is een lijstje van de betrokken actoren nog maar het begin. U zult ook inzicht moeten krijgen in de aard van hun betrokkenheid en in hun opvattingen. Dat kan oppervlakkig of diepgaand. Een oppervlakkige duiding van de betrokkenheid is bijvoorbeeld die naar actoren met een positief belang, een negatief belang of een neutrale houding. Voor een diepgaande analyse vraagt u naar probleemopvattingen, visie, criteria voor oplossingen en voorgestelde oplossingen. Een diepgaande actoranalyse levert u zicht op de speelruimte voor vernieuwing. Zie daarvoor bijvoorbeeld ook de methoden Handelingstheorie, Cognitiemodel of ESTEEM.

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

Of zoek op internet met termen als netwerk-, actor- of stakeholderanalyse.

Gebruikt door

Oa.