Zoek

Trefwoord


Filter

Backcasting

 

Gebruikt voor

Het bepalen van kortere termijn activiteiten voor systeeminnovatie, vanuit een langetermijnvisie. 

Uitgangspunten

Door vanuit een gewenste toekomst te denken, komt u makkelijker tot systeemsprongen. Vanuit het heden denkend, blijft u eerder steken in bekende patronen.

Wat doet u?

Backcasten is in essentie: terugredeneren vanuit een langertermijnvisie naar het nu. U begint bij een (of meerdere) gewenste toekomstbeeld en redeneert vandaar uit terug naar de huidige situatie. Zo vormt u zich een beeld van welke stappen in de tijd nodig zouden kunnen zijn om dat duurzame toekomstbeeld te realiseren.

Het product van backcasting is een strategie om een duurzaam toekomstbeeld te verwezenlijken. Die strategie vertaalt u naar een reeks concrete suggesties voor activiteiten met een relatief korte tijdshorizon, die passen binnen de langere termijn visie. Deze activiteiten kunnen worden gebundeld tot een programma.

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

  • http://www.knooppuntinnovatie.nl/methodenpagina_backcasting.htm
  • Vergragt, Ph. J. and J. L. A. Jansen (1993) . Sustainable technological development: the making of a Dutch long-term oriented technology program. Project Appraisal, 8, pp. 134-140.
  • Quist, J. and Ph.J. Vergragt (2006). Past and future of backcasting: The shift to stakeholder participation and a proposal for a methodological framework, Futures, 38 (9), pp. 1027-1045.
  • Robinson, J. (1982). Energy backcasting: a proposed method of policy analysis. Energy Policy 10, 4, pp. 337-344.
  • Robinson, J. (2003). Future subjunctive: backcasting as social learning, Futures 35 (8), pp. 839-856.

Gebruikt door

Oa. Philip Vergragt, Tellus Institute: Pvergragt@tellus.org en John Grin, UvA: J.Grin@uva.nl