Zoek

Trefwoord


Filter

Cognitiemodel

 

Gebruikt voor

Ruimte onderzoeken (en uiteindelijk maken) voor vernieuwende probleemdefinities en oplossingen.

Uitgangspunten

Het cognitiemodel gaat er uit van verschillende sociale en cognitieve condities een rol (kunnen) spelen bij handelingskeuzes.  

Wat doet u?

U brengt percepties van actoren in kaart die redenen (kunnen) vormen voor handelen op verschillende fronten. De aspecten die aan bod komen zijn:

  • het kennen: van technische systemen
  • het willen: de eigen doelen, aspiraties en belangen
  • het (individueel) kunnen: de eigen vaardigheden en mogelijkheden
  • het (collectief) kunnen: ondersteuning door het systeem om hen heen
  • de betrokkenheid
  • het doen: eigen verantwoordelijkheid nemen
  • het durven: risico durven nemen
  • het mogen en moeten: wensen en invloed van anderen.

Randvoorwaarden

Er zijn geen bijzondere randvoorwaarden voor gebruik van het Cognitiemodel.

Meer informatie

Leeuwis, C. met bijdragen van A. van den Ban (2004). Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension. Third  Edition, Blackwell Publishing.

Gebruikt door

Oa.  Cees Leeuwis, Wageningen UR.